Überdachungen

Überdachung 06

Maße: ca. 6x4 m
Farbton: DB 703 FS dunkelgrau

Überdachung 05

Maße: ca. 4x4 m
Farbton: RAL 9007 FS grau

Überdachung 04

Maße: ca. 5,5x3,5 m 4x2 m
Farbton: DB 703 FS dunkelgrau

Überdachung 03

Maße: ca. 6x4 m
Farbton: DB 703 FS dunkelgrau

Überdachung 02

Maße: ca. 5,5x3 m
Farbton: DB 703 FS dunkelgrau

Überdachung 01

Maße: ca. 6x3,5 m
Farbton: RAL 9007 FS grau

Video Überdachung

Überdachung 16

Maße: ca. 7x4 m
Farbton: RAL 7022 umbragrau

Überdachung 17

Maße: ca. 8x4 m
Farbton: DB 703 FS dunkelgrau

Überdachung 18

Maße: ca. 4x4 m
Farbton: RAL 9007 FS grau